Hard Rock Magazin

Feliratkozás Hard Rock Magazin hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 23 perc 51 másodperc

Sascha Paeth – Új projektbe kezdett az Avantasia zenészeivel

k, 06/04/2019 - 09:10

Egy esetleges együttműködésről szóló négy-ötévnyi egyeztetés után a neves német producer, gitáros és dalszerző Sascha Paeth megállapodott a Frontiers Music kiadóval, hogy egyesítik erőiket az olasz céggel és elindítják Sascha új zenekarát, a Masters of Ceremonyt. A zenekar debütalbumának címe 'Signs Of Wings' lesz és a budapesti koncerten megismert Adrienne Cowan énekesnő lesz a frontembere. A The Time Has Come videóján csekkolhatjuk az új irányt.

tovább

Archaic – Ők mennek Wackenbe

k, 06/04/2019 - 09:09

Idén is megrendezésre került a Wacken Metal Battle hazai köre, melynek győztese igen szoros versenyben az Archaic lett.

tovább

Abbath – Dalpremier: Itt az 'Outstrider' címadó dala

k, 06/04/2019 - 09:07

Július elejére tűzte ki a Season Of Mist a második Abbath-korong megjelenését, a black metal formációtól a harmadik felvezető tétel is megismerhető.

tovább

Adatkezelési tájékoztató

k, 06/04/2019 - 08:33
 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Soós Tamás egyéni vállalkozó (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 4., személyi igazolványszám: 352988PA, adószám: 66353388-1-41) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri  jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a je le n szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a http://www.hardrock.hu címen.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról megfelelő időben értesíti látogatóit.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Soós Tamás egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmas an kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Soós Tamás egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, tazhrm@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel az adatvédelmi tisztviselő útján.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó minden hozzá beérkezett e -mailt a név, cím, telefonszám, e-mail cím személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Soós Tamás

Székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 4.

Adószám: 66353388-1-41

Telefonszám: +203508869

E -mail: tazhrm@gmail.com

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Kiss László

Cím: 5331 Kenderes, Szent István út 31. 2/6.

Telefonszám: +36306160080

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Adatok jellege: honlap látogatása, regisztráció során

Adatok körének tételes felsorolása: e-mail

 

 1. Technikai adatok

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Soós Tamás egyéni vállalkozó az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre  álljanak  az  ezzel kapcsolatos   eszközök.

 

 1. Cookie-k (Sütik)

 

         A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

 • megjegyzik  a látogatók egyéni beállításait, amelyek k  felhasználásra kerül(het)nek pl.  online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez e l és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k       

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Hardrock Magazin weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A z ilye n típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

         Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is . A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Soós Tamás egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

e-mail cím (felhasználása: regisztrációhoz, visszaigazolás; jogalapja: felhasználó hozzájárulása; megőrzési ideje: regisztráció időtartama)

 

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

         Általános adatkezelési irányelvek

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a Soós Tamás egyéni vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben ne m saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi C X II. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); A z Európai Parlament és a Tanács (E U) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilye n adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi re nde le t, G DP R );
 • 2013. évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről(Ptk.);     
 • 2000. évi C . törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi C CXXXV II. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

         Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetne k a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikus an képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A z érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

         Tájékoztatáshoz való jog

 

Soós Tamás egyéni vállalkozómegfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkbe n említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden e gyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

                 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilye n adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel l, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is , valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

                 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti Soós Tamás egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

                 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Soós Tamás egyéni vállalkozóindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatos an került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

                 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Soós Tamás egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:     

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, e z esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; e z esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra ne m kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

                 Adathordozáshoz való jog

 

A z érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

                 Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is . Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat ne m kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A z érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

                 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

                 Bírósághoz fordulás joga

 

A z érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár e l.

                 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemze ti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, P f.: 5.

T e le fon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

         Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Soós Tamás egyéni vállalkozó a hatóságok részére amennyibe n a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Journey: Live In Japan 2017: Escape + Frontiers (DVD)

h, 06/03/2019 - 19:00
Borí­tó: 

Megjelenés: 
2019
Kiadó: 
Eagle Vision
Weblap: 
http://www.journeymusic.com
Stí­lus: 
AOR
Származás: 
USA
Zenészek: 

Arnel Pineda – ének
Neal Schon – gitár, vokál
Jonathan Cain – billentyűs hangszerek, vokál
Ross Valory – basszusgitár, vokál
Steve Smith – dob

Travis Thibodeaux – billentyűs hangszerek, ének, vokál

Dalcí­mek: 

01. Don't Stop Believin' Intro
02. Don't Stop Believin'
03. Stone In Love
04. Who's Crying Now
05. Keep On Runnin'
06. Still They Ride
07. Escape
08. Lay It Down
09. Dead Or Alive
10. Neal Schon Guitar Solo
11. Mother, Father
12. Jonathan Cain Piano Solo
13. Open Arms
14. Separate Ways Intro
15. Separate Ways (Worlds Apart)
16. Send Her My Love
17. Chain Reaction
18. After The Fall
19. Faithfully
20. Edge Of The Blade
21. Steve Smith Drum Solo
22. Back Talk
23. Frontiers
24. Rubicon
25. La Raza del Sol
26. Lovin', Touchin', Squeezin'

Értékelés: 

Két hónapig kotlottam a Journey új DVD-jén. Nem tudtam, hogy írjam meg, hogy nem tetszik. Szóval inkább megnéztem még egyszer. Hátha... A lemezeknél is van olyan, hogy „jóra hallgatás”. Ha elég sokszor meghallgatod, a végén beépül a hallójárataidba és már nem érzed annyira rossznak. Ebben a mai napig Michael Schenker 1999-es 'The Unforgiven' albuma viszi nálam a pálmát, mert Schenker-rajongóként egy éven át hallgattam, mire sikerült jóra hallgatni. De egy DVD-nél ez kevés. Ott a látványt is magadba kell szívni, és vajon hányszor kell megnézni egy DVD-t, míg azt mondod, hogy „jóra néztem”.

Az utóbbi évtizedben divat lett ez a komplett album eljátszás. No de kettőt? Ezt már kevesebben tették meg. Emlékeimben két maradandót találtam, az egyik a Styx 'The Grand Illusion / Pieces Of Eight - Live' koncertje még 2010-ből. A két klasszikus albumhoz az alaphangulatot már a felvezető videóval megteremtették, holott csak annyi volt, hogy valaki feltett egy bakelitlemezt, majd a megfelelő helyen megfordította azt és a B oldalt kezdte el lejátszani. Erre mondják, hogy egyszerű, de nagyszerű. És hatásos. A másik hasonló ilyen a Europe 'The Final Countdown - 30th Anniversary Show' volt, ahol az áttörést jelentő ünnepelt album előtt eljátszották az újkori Europe talán legjobban sikerült lemezét, az éppen aktuális 'War Of Kings'-t is teljes egészében. Zseniális párosítás!

Aztán itt ez a Journey-koncert, melyen minden adott volt, hogy hasonlót durranjon, de valahogy nem éreztem, csak egy kisebb pukkanást. Az is lehet, belőlem jött...

Deen Castronovo viharos távozásával gyakorlatilag az a helyzet állt elő, hogy – Steve Perry kivételével – visszarendeződött a nyolcvanas évek elejének felállása: Neal Schon gitáros, Jonathan Cain billentyűs, Ross Valory basszusgitáros és Steve Smith dobos. Akik gyakorlatilag csak ezen a két albumon játszottak együtt folyamatosan. Az 1980-as 'Departure' lemezen még Gregg Rolie volt a billentyűs, az 1986-os 'Raised On Radio'-n meg már nem volt ott Ross Valory és Steve Smith is csak közreműködőként dobolt néhány dalban. (Az más kérdés, hogy az 1996-os újraegyesüléskor, a 'Trial By Fire' lemezen megint együtt voltak.)

Szóval itt volt a nagy csapat, hogy eljátssza két „legnagyobb” lemezét – a legnagyobb persze mindenkinek személyes ízlése szerint lehet más-más, de az eladások és toplistás slágerek tekintetében mindenképpen ezek viszik a prímet. Ha csak a két kultikus nyitónótára gondolok, két megunhatatlan klasszikus, a Don't Stop Believin' és a Separate Ways (Worlds Apart). És 2017 februárjában a híres-hirhedt Budokan színpadán belevágtak. A rövid gitárközpontú intró után el is indult a Don't Stop Believin' zongora nyitánya, már felforrt a vérem, aztán bejött Arnel Pineda, mint egy jól fésült iskolás, magasszárú tornacipőben, a szereléséhez abszolút nem illő dögcédulával a nyakában és lelombozódtam. Ez az ember 2008 februárja óta van a zenekarban, vagyis a koncert felvételekor éppen 9 éve, de még mindig nem érzem frontembernek. Neal Schon még mindig sokkal inkább az.

Steve Smith a Journey után elment a fúziós muzsikák irányába (Vital Information) és ezt a jazzes dobolást művelte a Journey-koncerten is. Nekem valahogy nem passzolt a zenéhez. Látványra mondjuk jó, de ehhez a fajta dallamos rockzenéhez túl agyas. Itt a kettő-négyek kellenének, a biztos alapok, hogy ne csússzon szét az egész. Kicsit mintha Smith nem tudná elengedni a főszerepet, amit megszokott.

Jonathan Cain hozta a kötelezőt, időnként gitárt is ragadott, mint a nemrég távozott Paul Raymond a UFO-ban, Ross Valory fapofával játszott végig, nála az volt az extra show, hogy néha szájába vette a pengetőt és ujjal pengetett. A koncert igazi sztárja Neal Schon volt, aki érezhetően élvezettel játszott, de nem tudta magával ragadni a többieket. Csak a ráadásban mentek át egy önfeledt örömzenélésbe (a két dal félórás ráadást eredményezett), az 'Escape' lemezhez tartozó kislemez B-oldali La Raza del Sol a 'Santana III' latinos stílusára emlékeztetett, melyben Schon és Cain is kiengedhette végre a gőzt. A Lovin', Touchin', Squeezin' pedig egy blues, ahol megint csak kiélhették magukat, annyira, hogy Arnel már három perce belekezdett volna az énekbe, de Schon még mindig szólózott. Talán nem véletlen, hogy idén februárban Neal összeállt Gregg Rolie-val és Neal Schon's Journey Through Time néven a korai Journey-éveket megidéző show-kat tartottak (melyeken egyébként Deen Castronovóval is újra együtt játszott).

Volt egy „vendégmunkás” is a koncerten, Travis Thibodeaux második billentyűs, de őt a fényekkel annyira eldugták, hogy amikor szólót énekelt (kétszer fordult ilyen elő, a Lay It Down és a Frontiers dalokban), csak akkor vettem észre, hogy ott van. Vissza kellett pörgetnem a felvételt az elejére, hogy bejött-e már korábban. És ott volt. A hangja egyébként nagyon jó, kicsit Stevie Wonderes, de nem hiszem, hogy meg tudnám szokni a Journey-dalokban. Egyszerűen nem passzol hozzá.

Végezetül hadd mondjam el, hogy az igazi csalódás a látvány volt. Amikor egy Karthago, egy EDDA, egy Beatrice vagy egy Mobilmánia akkora vetített show-t tud csinálni arra az életében egy, vagy több évente egy arénakoncertre, akkor nem értem, a Journey miért éri be egy szkarabeusz logós függönnyel a színpad mögött. Egy Budokan-koncertből csináltak egy olyan látványt, mintha egy vidéki művelődési ház színpadán léptek volna fel. Persze volt két oldalt egy-egy kivetítő, melyen a koncertrészleteket láthatták nagyban a távolabb ülők, de azt csak ritkán mutatták a DVD-n (nem is lett volna értelme, ugyanazt láttuk volna rajta, mint ami egyébként a DVD-felvételen volt). A ’81-es ’Live In Houston’ kenterbe veri ezt, és ott még Steve Perry énekel.

Összegzés: 

Bár előzetesen látatlanban 10 pontot adtam rá, nagy csalódás volt ez a koncertfelvétel. Látványban kritikán aluli, zeneileg persze (a nóták maguk) tökéletes, az előadás „szódával elmegy” kategória. Neal Schon lelkesen vitte a prímet, Arnel Pineda szintén lelkes volt, de sikertelenül próbálta meg felvenni a frontember szerepet, Cain és Valory mintha már a másnapi programjukra gondoltak volna koncert közben, Smith meg nem azt csinálta, amit kellett volna. Ilyen körülmények közt talán nem véletlen, hogy a Troubled Child – bár a setlist.fm adatai szerint elhangzott a koncerten – nem került rá a DVD-re. Van az a mennyiségű hiba, amit már utómunkával se lehet helyrehozni. Csak hardcore rajongóknak tudom ajánlani.

Dátum: 
2019. június 3
Pontszám: 
6
Szerző: 
CsiGabiGa

Chaos Magic – Tom Englund és Ronnie Romero is szerepel az új albumon

h, 06/03/2019 - 18:52

Új albummal jelentkezik a Chaos Magic, vagyis a Caterina Nix-hez köthető projekt. Az első lemezt Timo Tolkkival hozta össze az énekesnő, a második albumra azonban bekeményített, és a folytatásban már bele is hallgathatsz az új anyagba.

tovább

Sons Of Apollo – „Ez egy gyilkos koncertcsomag lesz!”

h, 06/03/2019 - 17:03

Az InsideOut Music egy órával ezelőtt tette közzé, hogy ‘Live With The Plovdiv Psychotic Symphony’ címmel érkezik a Bulgáriában felvett különleges koncertfilm.

tovább

20. Harley-Davidson Open Road Fest – Szerdán kezdődik a jubileumi fesztivál Alsóörsön

h, 06/03/2019 - 16:51

Szerdán huszadik alkalommal nyílnak ki a kapuk, hogy a motorok, zene és szabadság szerelmesei együtt indítsák be a szezont. Június 5. és 9. között Alsóörsön pörgeti majd a hangulatot többek között a Europe, a Tankcsapda, a Karthago, az EDDA Művek, az Ivan and the Parazol, és az Anna and the Barbies is. Idén is elárasztják a Balaton partját a vasparipák egy felejthetetlen felvonuláson, de lesznek vezetett túrák, kaszkadőr show, freestyle motocross, légi parádé és számtalan egyéb izgalmas napközbeni program. Sőt, a legszerencsésebb fesztiválozó egy vadiúj Harley-val gazdagodva tér haza.

tovább

Solaris – Lemezbemutató koncert a megjelenés napján: 'Nostradamus 2.0' a MOMkultban (x)

h, 06/03/2019 - 13:10

Idén 20 éve, 1999-ben jelent meg a Solaris zenekar legendás 'Nostradamus' albuma, a ’Próféciák Könyve’. Az évforduló tiszteletére az együttes óriási fába vágta a fejszéjét: elkészítik az időközben kultikussá vált album folytatását, a 'Nostradamus 2.0'-t! A lemez stúdiómunkálatai javában folynak, a megjelenés dátuma az élő lemezbemutató dátuma is egyben: 2019. november 16.

tovább

Miyavi – Új albumával jön a Barba Negra Music Clubba

v, 06/02/2019 - 15:18

2017 után ismét tiszteletét teszi hazánkban Miyavi. A japán gitáros ráadásul nem üres kézzel, hanem új albumával érkezik hozzánk.

tovább

Soundgarden – Az első felvétel a ’Live From The Artists Den’-ről: Blind Dogs

v, 06/02/2019 - 14:11

Nemrég írtunk arról, hogy a Soundgarden kiad egy különleges koncertlemezt, melynek anyagát 2013-ban vették fel, Chris Cornell-lel a mikrofon mögött. A kiadványról az első dal, a Blind Dogs most lecsekkolható.

tovább

Scott Stapp – Visualizer videó a Face Of The Sunhoz

v, 06/02/2019 - 13:59

Ismét új dalt gurított le Scott Stapp. Az egykori Creed-énekes szólóalbuma július közepén jelenik meg.

tovább

Flying Colors – A ’Third Degree’ érkezése után kilenc koncert is lesz

v, 06/02/2019 - 11:13

A „munkamániás” dobos hozta nyilvánosságra a Facebookon, hogy a Flying Colors harmadik nagylemezének a munkálatai befejeződtek. A szeptemberi megjelenést követően az ötösfogat öt amerikai és négy európai bulit is ad.

tovább

Rob Halford – Hatásosan diszciplinált egy önkéntes operatőrt

v, 06/02/2019 - 10:55

A minap a Priest illinoisi koncertjén a Metal God egy határozott mozdulattal kirúgta az egyik pofátlan néző kezéből okostelefonját, aki közvetlen közelről a készülék lámpáját is használva mászott bele Rob Halford arcába.

tovább

Kenny Wayne Shepherd Band: The Traveler

szo, 06/01/2019 - 12:25
Borí­tó: 

Megjelenés: 
2019
Kiadó: 
Mascot Label Group
Weblap: 
https://kennywayneshepherd.net/
Stí­lus: 
rhythm & blues
Származás: 
USA
Zenészek: 

Kenny Wayne Shepherd – gitár, ének
Noah Hunt – ének
Chris Layton – dob
Kevin McCormick – basszusgitár
Jimmy McGorman – billentyűsök
Joe Krown – billentyűsök

Dalcí­mek: 

01. Woman Like You
02. Long Time Running
03. I Want You
04. Tailwind
05. Gravity
06. We All Alright
07. Take It On Home
08. Mr. Soul
09. Better With Time
10. Turn To Stone

Értékelés: 

Normal 0 false false false HU X-NONE X-NONE Normal 0 false false false HU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;}

HU">Vegyes érzelmek kavarogtak bennem, mielőtt belefogtam a lemez hallgatásába. Nagyon kedvelem Kenny Wayne Shepherd játékát, ám féltem, mert előző lemeze nem tetszett. Túl rádióbarát, túl slágeres volt, a dalok nem ütötték meg azt a mércét, amit vártam tőle. Attól tartottam, hogy ezen a könnyebb úton halad tovább, kevésbé tartva az ellenszéltől.

HU">Néha ezen a lemezen is rásandít populárisabb zenei eszközökre, ám ezúttal megtartotta a fő zenei sodort. Nem hallom azokat a rádióbarát slágereket, mint az előző albumon, amikért lecsesztem legutóbb. Zenészcsapata pedig ugyanaz, mint két évvel ezelőtt.

HU">Hála istennek, ezúttal Kenny nem a szélcsendes vizeket választotta. A Woman, Like You inkább southern rock, mint blues, igaz, ennek a velejéig amerikai irányzatnak van blues kötődése. Fülbemászó dallam, a gitár markáns, feszes a ritmus. normal">A Long Time Runningban Joe Bonamassa hatása köszön vissza, Az I Want You egy lassú nóta, na, ez már velejéig blues. Kenny gitározása is félreérthetetlenül ezt az irányt célozza meg.  A Tailwind egy ballada, akusztikus gitáron nyugszanak alapjai. A dalszövegből jön a lemez címe is. „Keresztülutazunk azon a valamin, amit életnek hívunk.” – összegezte a gitáros a dal mondandóját és talán az egész lemez fő üzenetét. A szövegek egyébként is súllyal bírnak a teljes albumon. Mert egy zenész mindig úton van. Nem csak a turnékon, maga a zene is egy utazás. Talán a cím erre (is) utal. A Gravity a melodikus vonalhoz tartozik, a We Allright egy gyors blues. A gitár riff hasonló, mint a normal">Led Zeppelin How Many More Times dalában (ők is szedték valahonnan), az énektéma jobban megmarad a fülben.  A normal">Take It On Home a könnyedebb oldalhoz húz ismét és újra a southern rock hangjait vélem hallani. A Mr. Soul Buffalo Springfield dal 1967-ből, itt játszott Stephen Stills a Crosby Stills Nash & Young előtt, ma a The Ridesban nyomulnak együtt Kennyvel.  Ezzel a nótával csak az a bajom, hogy RETTENETESEN HASONLÍT A STONES GET NO-JÁRA! Nyugi, nem akadt be a caps lock, csak azért álljon már meg a menet!  A Better With Time-ban valami olyannal kísérletezik, amit normal">Susan Tedeschi és Derek Trucks csinál mostanában, ám a hangszerelés nem annyira telt. A záródal, a Turn To Time normal">Joe Walsh szerzeménye. A nóta eredetileg is erősen Jimi Hendrix modorában szól, Kenny legújabb kori verziója valamiféle elegye Jimi világának és a modern rockzenének. Kenny gitárkezelése még jobban Hendrix világát hozza képbe, ám az egész megszólalás abszolút mai.

A nagy példakép, Stevie Ray Vaughan hatását ezúttal nem hallom, de az biztos, hogy a két évvel ezelőtti lemezhez képest Kenny visszatért eredeti zenei elképzeléseihez. Bár ez a populáris vonal is a sajátja, most nem erőltette. A dallamokról nem feledkezett el, jó az elegy a dögös blues riffekkel.

Összegzés: 

Örülök, hogy Kenny Wayne Shepherd visszatalált saját útjára, bár lehet, én vagyok kissé ódivatú. Nem tiszta blues vagy blues-rock, hiszen a southern rock elemei sok helyen felbukkannak, ám ez nem domináns. Bár nem érzem minden esetben a színvonalat egyenletesnek, konkrétan rossz dal nem került a tíz szerzemény közé, és a két feldolgozást is jól beleillesztette a lemez kínálatába. Feszes blues-rock zene, a Chris Layton - Kevin McCormick ritmusszekció hozza, amit kell.

Dátum: 
2019. május 31
Pontszám: 
8
Szerző: 
Bigfoot

Deadland Ritual – Új dal Geezer Butleréktől: Broken And Bruised

szo, 06/01/2019 - 12:15

Meghallgatható a második dal a Geezer Butler (Black Sabbah), Steve Stevens (Billy Idol, Vince Neil) Matt Sorum (Guns N’ Roses, Velvet Revolver) és Franky Perez (Apocalyptica) felállású bandától. A zenekar ugyanakkor egyelőre nem tervez hosszú távra.

tovább

Vader – Így játszanak Judas Priestet

szo, 06/01/2019 - 12:01

Tegnap a Vader is előrukkolt némi újdonsággal, ugyanis leszállították ’Thy Messenger’ EP-jüket. A szóban forgó anyagról most a Judas Priest-feldolgozás, a Steeler hallgatható meg.

tovább

Death Angel – „Büszkén engedjük szabadjára ezt a fenevadat számodra”

szo, 06/01/2019 - 11:52

Tegnap került a lemezboltokba a Death Angel új lemeze, amiről az I Came For Blood képében most egy friss dal csekkolható.

tovább

Gloryhammer – Megjelent az új album, itt egy új dal: Hootsforce

szo, 06/01/2019 - 11:43

Új klippel üdvözölte lemezének megjelenését a Gloryhammer. A szóban forgó videó a Hootsforce című dalhoz készült és a folytatásban tesztelheted is.

tovább

Rammstein – A listák élén az új lemez

szo, 06/01/2019 - 10:09

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

Két hete jelent meg a Rammstein új albuma, mely hatalmas siker világszerte.

tovább

Oldalak

Rockhírock

 • 2018, december 1

  CPg (azaz Come on Punk group később Coitus Punk group) szegedi punk együttes, 1979-ben tinédzserként alapította Benkő Zoltán 
  ("Güzü" - gitár), Kis Antal ("Kicsi" - basszusgitár),

 • 2018, december 8

  1980. december 8-án Chapman békésen várakozott John Lennon New York-i lakása, a Dakota-ház előtt. Kezében a művész legújabb lemezét szorongatta. Délután az egykori beatle és párja, Yoko Ono megjelent a ház kapujában, és a közeli lemezstúdióba indultak. A

 • 2018, december 2

  Nemrég felkerült egy igazi rocktörténeti kincs a YouTube-ra: Nagy Feróék 1980-as Kisstadion-beli koncertje.

  A Lángoló Gitárok írta meg először, hogy Hunya László nyilvánosságra hozott egy igazi ritkaságot: egy csaknem teljes,

 • 2018, november 1

  A Messland történetének kezdete 2016 márciusára nyúlik vissza, ekkor találkozott Szakács Györk (dob) és Kőszegi Máté (ének, gitár), akik azóta is együtt zenélnek és írják a rock és metál műfaj között valahol fél úton andalgó dalaikat.

  A stílus a

 • 2018, november 4

  A Bohém rapszódia a Queen zenéjének és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. Tanúi lehetünk a zenekar

Oldalak